Wzrost jakości fundacji Morze Inspiracji poprzez wsparcie techniczne organizacji i jej otoczenia.

Wzrost jakości fundacji Morze Inspiracji poprzez wsparcie techniczne organizacji i jej otoczenia.

Cel: Wzrost jakości fundacji Morze Inspiracji poprzez wsparcie techniczne organizacji i jej otoczenia.

Okres realizacji: 1.06.2016 do 30.09.2016

Budżet projektu: 4 684,00 zł

Projekt dofinansowany w ramach  Funduszu Akumulator Społeczny ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Maj 29, 2016

Prześlij komentarz