Mierzeja Wiślana bliżej nas.

Mierzeja Wiślana bliżej nas.

Okres realizacji: 15.05.2016 do 30. 11.2016 Cel projektu:  Promocja – działania prowadzone we wszystkich samorządach na terenie Mierzei Wiślanej, celem jest pokazanie zasobów i piękna regionu. Wpłynie to na wzrost ruchu turystycznego oraz przygotowanie przez różne...
Morze, pole, las, jedna gmina łączy nas.

Morze, pole, las, jedna gmina łączy nas.

Okres realizacji:  1.05.2016 do 30.10.2016 Cel projektu:  1 pokazanie ciekawej formy spędzania czasu wolnego 2. pokazanie możliwości trzeźwego i zdrowego spędzania czasu, 3. popularyzacja zdrowego i aktywnego wypoczynku. 4. kształtowanie postaw dzieci i dorosłych w...
Feryjne Zabawy w Jantarowej Przystani.

Feryjne Zabawy w Jantarowej Przystani.

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego. Realizatorzy programu – Rada Sołecka Jantaru, Fundacja Morze Inspiracji. Temat programu – Feryjne zabawy w Jantarowej Przystani Termin realizacji – 15.02.2016 – 27.02.2016 Wysokość dofinansowania – 961 zł....