Projekty

Nasze projekty

Projektowo…

Fundacja Morze Inspiracji swoje cele realizuje poprzez różnorodną działalność, opartą o pracę metodą  projektową.  Na działalność statutową pozyskujemy środki z różnorodnych źródeł. Na bieżąco informujemy Państwa o trwających i zakończonych projektach i działaniach.

%

Trwające projekty

%

Zakończone projekty