O Fundacji

Morze Inspiracji

Wizja

Morze Inspiracji to profesjonalnie działająca organizacja pozarządowa, prowadząca działalność gospodarczą i przeznaczająca zyski na działania dla dobra rozwoju społecznego. Pobudzającą aktywność mieszkańców a także tworząca miejsca pracy dla ludzi z pasją i gotowością do uczenia się i podejmowania wyzwań. Działalność organizacji oparta jest o wartości takie jak zaufanie, uczciwość, rozwój i partnerstwo.

Misja

Naszą misją jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie liderów społecznych i inicjatyw w dążeniu do budowy państwa opartego na współdecydowaniu, współodpowiedzialności i zaangażowaniu społecznym. A także  współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami.

Władze Fundacji

Lila Olszewska

Prezes Fundacji

Brygida Drągowska

Przewodnicząca komisji rewizyjnej.

Jadwiga Siwa

Wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej.

Gabriela Danelska

Sekretarz komisji rewizyjnej.

Statut Fundacji

%

Zakończone projekty

%

Trwające projekty

Nr konta

08 8308 0001 0003 8045 2000 0010

Siedziba

Jantar
Ul. Rybacka 43
82-103 Stegna

KRS 0000570614; NIP 5792256840; Regon 362214522