Mierzeja Wiślana bliżej nas.

Mierzeja Wiślana bliżej nas.

Okres realizacji: 15.05.2016 do 30. 11.2016

Cel projektu: 

Promocja – działania prowadzone we wszystkich samorządach na terenie Mierzei Wiślanej, celem jest pokazanie zasobów i piękna regionu. Wpłynie to na wzrost ruchu turystycznego oraz przygotowanie przez różne instytucje i organizacje dobrych i profesjonalnych ofert promocyjnych. Promowanie regionu w różnych innych miejscach w woj. pomorskim.

Edukacja – działania w szkołach, podczas warsztatów Parku Krajobrazowego. Wzrost świadomości i wartości przyrodniczych i geograficznych miejsca zamieszkania.

Aktualizacja zasobów regionu- poprzez nowe zdjęcia zostanie zaktualizowane postrzeganie geograficzno – przyrodnicze Mierzei Wiślanej.

Budżet projektu.

Całkowita wartość budżetu projektu: 15 200 zł

Wysokość  dotacji:    7600 zł

Wkład własny niefinansowy: 3100 zł

Wkład własny finansowy: 4500 zł

Projekt jest realizowany w ramach otwartego konkursu ofert pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa
w województwie pomorskim w roku 2016” na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących turystykę i krajoznawstwo.

o_422d96485454115b_005o_422d96485454115b_004o_422d96485454115b_003o_c57f39a890af4ff7_003o_c57f39a890af4ff7_002o_c57f39a890af4ff7_001o_03ac49919a81fbc1_003o_774685795e4216d9_005o_774685795e4216d9_004o_774685795e4216d9_003o_774685795e4216d9_002o_774685795e4216d9_001o_530d0481f46702ca_002o_530d0481f46702ca_001o_489e0356ca5abd81_005o_489e0356ca5abd81_004o_127de54640d40794_004o_127de54640d40794_002o_127de54640d40794_001o_127de54640d40794_005

o_2c7ce210fe1304be_001 o_2c7ce210fe1304be_002 o_2c7ce210fe1304be_003 o_2c7ce210fe1304be_004 o_2c7ce210fe1304be_005 o_2c7ce210fe1304be_006 o_2c7ce210fe1304be_007 o_2c7ce210fe1304be_008 o_2c7ce210fe1304be_009 o_2c7ce210fe1304be_010 o_2c7ce210fe1304be_011 o_2c7ce210fe1304be_012 o_2c7ce210fe1304be_013 o_2c7ce210fe1304be_014

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Maj 29, 2016

Prześlij komentarz