Feryjne Zabawy w Jantarowej Przystani.

Feryjne Zabawy w Jantarowej Przystani.

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego. Realizatorzy programu – Rada Sołecka Jantaru, Fundacja Morze Inspiracji. Temat programu – Feryjne zabawy w Jantarowej Przystani Termin realizacji – 15.02.2016 – 27.02.2016 Wysokość dofinansowania – 961 zł....