„Mierzeja Wiślana bliżej nas” jest to projekt realizowany zgodnie z umową nr 05/I/2016 z dnia 4.05.2016 r. w zakresie otwartego konkursu pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa” w województwie pomorskim w roku 2016.

o_127de54640d40794_001 o_127de54640d40794_002 o_03ac49919a81fbc1_003o_127de54640d40794_004 o_127de54640d40794_005 o_c57f39a890af4ff7_001 o_c57f39a890af4ff7_002 o_c57f39a890af4ff7_003o_489e0356ca5abd81_004 o_489e0356ca5abd81_005 o_530d0481f46702ca_001 o_530d0481f46702ca_002 o_422d96485454115b_003 o_422d96485454115b_004 o_422d96485454115b_005o_774685795e4216d9_001 o_774685795e4216d9_002 o_774685795e4216d9_003 o_774685795e4216d9_004 o_774685795e4216d9_005