Prawo do wolności.

Prawo do wolności.

Termin realizacji działania od 2015-12-01 do 2015-12-10. Cel  Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom praw,które są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego,wolności,sprawiedliwości. Nieznajomość praw szkodzi,naraża człowieka na nadużycia ze strony...

„Jantarowa Przystań”

Okres realizacji  1.08.2015 – 15.12.2015 Cel projektu Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. Dzięki realizacji projektu chcemy aby nasza świetlica znów była centrum kultury, społecznego życia i integracji mieszkańców i...