Zapraszamy na bieg i festyn rekreacyjno  –  przyrodniczy „Mierzeja – po całości”

22 kwietnia obchodzony jest na świecie Dzień Ziemi. To wyjątkowe święto chcemy razem z Państwem obchodzić poprzez wspólne działania. W związku z tym zapraszamy na bieg od Piasków w Krynicy Morskiej do Mikoszewa – ujścia Wisły oraz festyn rekreacyjno  –  przyrodniczy.  Być może po raz ostatni, będziemy mieli możliwość pokonania Mierzei Wiślanej w całości. Chcemy także wyrazić zaniepokojenie wobec planu budowy kanału łączącego Zalew Wiślany i Bałtyk Celem  imprezy jest także popularyzacja aktywności ruchowej i świadomości ekologicznej wśród mieszkańców  i  turystów odwiedzających Mierzeję Wiślaną. Chcemy Państwu pokazać walory przyrodnicze Mierzei Wiślanej a także integrować organizacje pozarządowe działające na terenie Mierzei Wiślanej i Żuław.

Regulamin biegu i Festynu Rekreacyjno  –  Przyrodniczego „Mierzeja – po całości”

 1. Cel imprezy:
 • Popularyzacja aktywności ruchowej i świadomości ekologicznej wśród mieszkańców  i  turystów odwiedzających Mierzeję Wiślaną.
 • Ukazanie walorów przyrodniczych Mierzei Wiślanej.
 • Integracja organizacji pozarządowych działających na terenie Mierzei Wiślanej i Żuław.
 • Uczestnictwo w obchodach Światowego Dnia Ziemi.
 • Umożliwienie, być może po raz ostatni, pokonania Mierzei Wiślanej w całości.
 • Wyrażenie zaniepokojenia wobec planu budowy kanału łączącego Zalew Wiślany i Bałtyk.
 1. Organizator
 • . Fundacja Morze Inspiracji  – Jantar, ul. Rybacka 43

3. Termin i miejsce

Impreza odbędzie się 22.kwietnia 2017r. w godzinach 8:00 – 16:00 na trasie prowadzącej po plaży Mierzei Wiślanej od Piasków do Mikoszewa.

4. Trasa biegu

Bieg zorganizowany będzie wzdłuż plaży. Dystans całej trasy wynosi około 50 km. Uczestnik sam określa dystans który podejmuje się pokonać. Wzdłuż trasy zlokalizowane będą bazy, przy których zorganizowane będą punkty regeneracji dla uczestników, oraz które mogą być początkiem i końcem własnej wyznaczonej przez siebie trasy.

5. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne.
 • Festyn i bieg nie ma charakteru rywalizacji sportowej.
 • Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia w dniu rozpoczęcia imprezy oraz złożenie oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu długodystansowym.
 • Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik decyduje sam o miejscu przyłączenia się do biegu i o miejscu jego zakończenia, informuje o tym organizatorów w momencie zapisu. Uczestnik zgłasza się do wyznaczonej bazy i tam potwierdza swój udział.
 • Zarejestrowani wcześniej uczestnicy otrzymują w określonej bazie koszulkę startową.
 • Przyłączenie się do biegu oraz jego zakończenie przez uczestnika może nastąpić tylko w wyznaczonych miejscach – bazach.
 • Bazy zlokalizowane będą w następujących miejscach :
  • StartPiaski wejście na plażę nr 1,
  • Krynica Morska wejście na plażę nr 28,
  • Przebrno wejście na plażę nr
  • Kąty Rybackie wejście na plażę nr 51 (Przystań Rybacka, ul. Morska)
  • Sztutowo wejście na plażę nr  60 (Przystań Rybacka ul. Morska)
  • Stegna wejście na plażę nr 68, (Przystań Rybacka ul. Morska)
  • Jantar wejście na plażę nr  80, (Przystań Rybacka ul. Morska)
  • Meta Mikoszewo meta wejście nr 90. Zawodnicy dobiegają w Mikoszewie do Przekopu Wisły, następnie wracają do wejścia nr 90.
 • Organizator określa orientacyjną godzinę startu w poszczególnych bazach
  • Start Piaski godzina 8:00
  • Krynica Morska 10.00 (dystans 15 km)
  • Przebrno 11:00  (dystans 23 km)
  • Kąty Rybackie 12:00 (dystans 30 km)
  • Sztutowo 12:30 (dystans 34 km)
  • Stegna 13:45 (dystans 38 km)
  • Jantar 15:00 (dystans 43 km)
  • Meta Mikoszewo 16:00 (dystans 50 km)
 • Trasa prowadzi plażą (piasek)
 1. Zgłoszenia
  • Uczestnik biegu zgłasza swój udział poprzez  portal elektroniczne zapisy do dnia 09.kwietnia 2017 r. (zapisy rozpoczniemy od 14 marca od godz. 12:00)
  • Zgłaszający się po tym terminie nie będą mieli zagwarantowanego pakietu startowego oraz napojów i owoców na trasie.
  • Zgłoszenie jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem imprezy i jego akceptacją.
  • Organizator ustala limit uczestników na 50 osób.
 2. Żywienie i transport
  • Na trasie biegu, w bazach zorganizowane będą punkty odżywcze (regeneracyjne)
  • Po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość zorganizowania transportu powrotnego z miejsca zakończenia biegu przez zawodnika (z wybranej bazy) do miejsca rozpoczęcia biegu.
  • Zawodnik chcący skorzystać z transportu musi ten fakt zgłosić przy zapisie.
 3. Postanowienia końcowe
  • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie
  • Każdego uczestnika obowiązuje strój sportowy i wyposażenie odpowiednie do warunków pogodowych i wybranego dystansu.
  • Na mecie i wybranych bazach uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

ZAPRASZAMY !!!      ZAPRASZAMY !!!    ZAPRASZAMY !!!    ZAPRASZAMY !!!    ZAPRASZAMY !!!    ZAPRASZAMY !!!

 • Wszelkich informacji udziela Jan Wilkanowski – wilkanowski@tlen.pl oraz Janusz Czerwiński – bieg63@wp.pl.
 • Zapraszamy do współpracy przy organizacji wydarzenia. Każda pomoc jest mile widziana.
 • Zapraszamy do wsparcia finansowego wydarzenia na nr konta:  08 8308 0001 0003 8045 2000 0010 z dopiskiem bieg. Zależy nam na tym aby uczestnicy biegu nie ponosili kosztów finansowych. Pozyskane środki przeznaczymy na zakup koszulek, dyplomy pamiątkowe  oraz napoje i owoce dla uczestników.

Wolontariusze którzy z nami współpracują:

Jan Wilkanowski, Janusz Czerwiński, Gabriela Danelska, Jolanta Kwiatkowska, Bogumiła Siwa, Alicja Zielińska, Iwona Mickiewicz, Brygida Drągowska,

 

NASI PARTNERZY: 

 

PATRONATY: